Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Massørerne - klinik for manuel og mental terapi

Painkiller - Fearfighter - Troubleshootet - Lifecoach

Angst

Mennesker, der lider af angst, ved oftest ikke hvorfor de har angst - de mærker bare symptomerne. Ofte fortæller de, at angsten er kommet som lyn fra en klar himmel, en dag de stod i supermarkedet eller en dag på kontoret. Angstanfaldene tiltager typisk og breder sig til mange facetter af deres hverdag. Når mennesker bliver angste oplever de ofte en række fysiske symptomer som hjertebanken, rystende hænder, nedsat hørelse, åndeløshed, rødmen, stærk varme eller kulde. Psykisk oplever de typisk, at angsten trækker dem væk fra virkeligheden og de bliver fraværende og næsten ude af stand til at kommunikere med omgivelserne.

Angst udløses i visse tilfælde af længerevarende perioder af stress samt depression.


Generel/diffus angst:


En vedvarende følelse af angst uden nogen identificerbar grund. For mange mennesker er dette en meget skræmmende angstform, som også forårsager depression, dødsangst og selvmordstanker.


Præstationsangst:


Stærk angst ved tanken om eksamener, interview, telefonsalg, holde tale/foredrag, sceneskræk, forestående præsentationer, tidsfrister o.l., men kan gælde alle typer opgaver.


Social angst:


Stærk ubehag i sociale situationer. Angst for familiesammenkomster, samvær med venner, forældremøder, frokost på jobbet, nye kollegaer etc. fører ofte til, at den enkelte isolerer sig og bliver mere og mere asocial. Dette er en ond cirkel hvor den tiltagende isolation i sig selv fører til endnu mere angst for samvær med andre.


Panik angst:


Akut og alvorlig angst som kan være koblet til en bestemt situation, men som også kan optræde pludseligt uden nogen synlig eller forståelig grund.